Attackerad 27 X 35
Böjd 33 X 41
Hotade 46 X 38
Spetsat 27 X 22
Orange 38 X 46
Kattlåda 20 X 20
Uppmätt 54 X 65
Vilande 27 X 41
Symboliskt 41 X 33
Häftiga 24 X 30
Pellerins 61 x 50
Mätt 27 X 35
Bränt 38 X 55
Förtrollad 20 X 20
Föregångare 33 X 41
Lagrad 41 x 38
Stolt 27 X 41
Omöjligt 22 x 27
Munter 33 X 41
Blandat 38 X 46
Överhängande 22X27
Ensamstående 21X27
Bärbart 33 x 41
Skrynkligt 22 X 27
Rostig 24 x 33
Smakfullt 38 X 55
Närstående 22 x 33
Emaljerat 41 X 33
Renat 20 x 40
Plankat 20 x 60
Allehanda 27 x 35
Klämd 22 X 33
Låst 30 x 30
Uppträtt 16 x 40
Grisigt 22 X 27
Pressad 22 X 33
Rökt 20 x 60
Krönt 24 X 33
Halt 20 x 40
Provborrning   50 x 90
Miniatyrer Olika motiv finns!

Miniatyrer

Olika motiv finns

Navare 46 x 61
På sin spets 27 x 41
Citruspress 54 x 65