Galleri 1
Bevingad 24 X 30
Näbbig 24 X 33
Häftiga 24 X 30
Siktade 27 X 35
Vilande 27 X 41
Föregångare 33 X 41
Stolt 27 X 41
Munter 33 X 41
Mätt 27 X 35
Lagrad 41 x 38
Pressad 22 X 33
Uppmätt 54 X 65
Välsmakande 38 X 55
Pellerins 61 x 50
Rostig 24 x 33
Orange 38 X 46
Smakfullt 38 X 55
Blandat 38 X 46
Klämd 22 X 33
Omöjligt 22 x 27
Skrynkligt 22 X 27
Bärbart 33 x 41
Halverad 22X27
Överhängande 22X27
Renat 20 x 40
Utanför 40 x 50
Korkad 20 x 60
Grisigt 22 X 27
Närstående 22 x 33
Plankat 20 x 60
Krönt 24 X 33
Rökt 20 x 60
Ensamstående 21X27
Uppträtt 16 x 40
Allehanda 27 x 35
Halt 20 x 40
Låst 30 x 30
Provborrning   50 x 90
Miniatyrer Olika motiv finns!

Miniatyrer

Olika motiv finns

Navare 46 x 61
På sin spets 27 x 41
Citruspress 54 x 65